zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.653 Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 1285 Ostatnia zmiana (Dz.U. z...

Ustawa o Systemie Informacji Finansowej

Dz.U. 2023.180 Ustawa dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 180 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady...

Ustawa o systemie instytucji rozwoju

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.923 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2024 r. poz. 923 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1)...

Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.133 Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 133 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje...

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1124 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 Rozdział 1 Przepisy...

Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.2339 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1015 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2023 r. poz. 1015 Rozdział...

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.825 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r....

Ustawa o kredycie konsumenckim

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.653 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2023 r. poz. 1028, poz. 1285, poz. 1394,...

Ustawa – Prawo wekslowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.282 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 282 Tytuł I Weksel trasowany Dział I Wystawienie i forma wekslu Art....