zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rozp. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej

Dz.U. 2021.1943 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U....

Rozp. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1102 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1960; z...

Rozp. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.141 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Rozp. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby...

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.379 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano...

Rozp. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1226 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz....

Rozp. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Ostatnia zmiana Dz.U. 2023.1387 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U....

Rozp. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej…

Dz.U. 2019.2461 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby...

Rozp. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Dz.U. 2018.444 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r. poz. 444 Na...

Rozp. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Dz.U. 2018.462 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2018 r....

Rozp. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Dz.U. 2018.115 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Opracowano na podstawie:...