zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ekspert prawa pracy

Zatrudnianie młodocianych na wakacje

Chcę zatrudnić w kawiarni dwie osoby młodociane w czasie wakacji. Jak powinna wyglądać umowa z takimi osobami i jakie czynności mogą wykonywać osoby niepełnoletnie i czy są  jakieś ograniczenia co do czasu pracy młodocianych?  Zatrudnienie osoby młodocianej wiążę się z pewnymi obostrzeniami. Nie mogą one...

Delegacje i zmodyfikowane miejsce wykonywania pracy

„Proszę o interpretację prawną przedstawionego w załączniku problemu. Dotyczy wątpliwości z Naszej strony (związkowej) czy pracodawca w świetle obowiązujących nas Lasy Państwowe przepisów ma rację mówiąc, że delegacja nie jest potrzebna w opisanym przypadku (kancelaria leśnictwa mieści się poza granicami leśnictwa 12 km). Czyli...

Co dalej z ustawą o ochronie sygnalistów?

Dnia 18.10.2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. sygnalistów). Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów tzw. Dyrektywy 2019/1937 z dn. 23.10.2019 r., obejmującej zbiór przepisów unijnych ustanawiających wspólne normy...

Rynek pracy wchłania pracowników z Ukrainy

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie skutkującym masowym przybyciem do Polski cudzoziemców uciekających przed wojną, polski rząd opracował rozwiązania prawne mające pomóc w legalizacji ich pobytu i pracy. Wskazane rozwiązania zostały zawarte w ustawie z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w...

Pracownicy i szkolenie w dzień wolny od pracy

„Pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. Pracownik będzie na szkoleniu, które ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą i podnoszący jego kwalifikacje w dniu wolnym od pracy, w sobotę, w godzinach 10.00-16.00. Czy w związku z...

Menu podatki