zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

(Ostatnia aktualizacja: 6 września 2023)

grazyna

About the author

Nowe świadectwo pracy – ogłoszono przepisy wykonawcze

Z dniem 23 maja br. wchodzą w życie zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących sposobu wypełniania świadectwa pracy. W ramach tych korekt prawnych określono także...

Karta Nauczyciela – ogłoszono nowy jednolity tekst przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 23 maja 2023 r. pod pozycją 984 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 kwietnia 2023 r., w...

Nowe wzory deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały nowe przepisy wykonawcze określające wzory deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przez pracodawców zobowiązanych do wpłat...

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2022 roku

Minister Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) ogłosił – w formie obwieszczenia – wysokość wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2022 roku. Informację...

Współczynnik służący do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu – wysokość obowiązująca w 2023 roku

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego, zwany dalej „współczynnikiem urlopowym”, wyniesie w 2023 r. – w odniesieniu do pracowników...

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 grudnia 2022 r. pod pozycją 2561 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24 listopada 2022 r., w...

Podatek dochodowy od osób fizycznych – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 grudnia 2022 r. pod pozycją 2647 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 2 grudnia 2022 r. W...

Statystyczna karta wypadku przy pracy – nowy wzór dokumentu

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 2750 opublikowano nowe przepisy wykonawcze, ramach których określono m.in. nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy. Wspomniane powyżej regulacji zostały...

Ustawa o CIT – ogłoszono nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 grudnia 2022 r. pod pozycją2587 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24 listopada 2022 r., w załączniku...

Emerytury pomostowe – nowy jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 23 stycznia 2023 r. pod pozycją 164 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14 grudnia 2022 r., w...

Ograniczenie handlu w niedziele i święta – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 stycznia 2023 r. pod pozycją 158 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11 stycznia 2023 r., w...

Ustawa o rehabilitacji zawodowej – ogłoszono nowy jednolity tekst przepisów

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 stycznia 2023 r.pod pozycją 100 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16 listopada 2022 r., w załączniku...

Categories

spot_img