zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

(Ostatnia aktualizacja: 6 września 2023)

joanna

About the author

Rozp. w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych

Dz.U. 2024.1023 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych...

Od Redakcji…

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 24.08.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (skrót: k.p.w.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu...

Rozp. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Dz.U. 2024.957 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury...

Od Redakcji…

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (skrót k.p.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 16.06.2023...

Rozp. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Ostatnia zmiana Dz.U. 2024.864 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1860;...

Rozp. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

Dz.U. 2024.871 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2024...

Rozp. w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2024 r.

Dz.U. 2024.820 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w...

Rozp. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych

Dz.U. 2024.826 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2024 r. poz. 826 Na...

Od Redakcji…

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 05.01.2011 r. – Kodeks wyborczy(skrót: k.w.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 11.10.2023 r....

Rozp. w sprawie wzorów dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”

Dz.U. 2024.783 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie wzorów dokumentów „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” Opracowano na podstawie:...

Rozp. w sprawie oceny pracy nauczycieli okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Dz.U. 2024.701 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich Opracowano...

Rozp. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne

Dz.U. 2024.674 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2024 r....

Categories

spot_img